x
logo

Bezpieczeństwo energetyczne – zmodernizują linię 220 kV Kozienice–Mory-Piaseczno

29.05.2023

Bezpieczeństwo energetyczne – zmodernizują linię 220 kV Kozienice–Mory-Piaseczno

W maju rozpoczęły się dalsze prace związane z modernizacją linii 220 kV Kozienice – Mory – Piaseczno. Na całej trasie linii wymieniony zostanie przewód odgromowy, który zabezpiecza ją przed wyładowaniami atmosferycznymi. Prace potrwają do września br.

Długość modernizowanej linii 220 kV Kozienice-Mory-Piaseczno linii wynosi 106 km. Dwutorowa linia zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego. Przebiega przez teren 7 powiatów i 17 gmin: Stromiec, Chynów, Jasieniec, Warka, Grabów n. Pilicą, Kozienice, Magnuszew, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów, Tarczyn, Michałowice, Nadarzyn, Raszyn, Warszawa dz. Bemowo, Warszawa dz. Ursus, Ożarów Mazowiecki.
Istniejąca linia od kilkudziesięciu lat zapewnia dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców Mazowsza. Mimo prowadzonych na bieżąco konserwacji i remontów, niektóre elementy linii, w tym przewody odgromowe, kwalifikują się do wymiany.
Modernizacja linii przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, a tym samym do wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego. Dzięki modernizacji, zwiększy się też pewność dostaw energii elektrycznej w regionie oraz bezpieczeństwo związane z eksploatacją linii dla osób postronnych.
Wykonawca skompletował wszystkie niezbędne dokumenty, umożliwiające przystąpienie do prac. Przedstawiciele Wykonawcy od kilku miesięcy kontaktowali się z właścicielami działek, przez które przebiega linia. Pozyskano zgody na wejście na teren prywatny. Dzięki temu Wykonawca może teraz dostać się do linii i przeprowadzić na niej niezbędne prace.

Jednocześnie Wykonawca deklaruje, że podczas wymiany przewodu odgromowego, wejście na działki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum, ponieważ przy wciąganiu nowego przewodu wykorzystany zostanie ten, który obecnie wisi na słupach. Ekipy budowlane będą też korzystać ze specjalnych maszyn służących do naciągania przewodów, jednak ich praca nie jest zbyt uciążliwa. Zdecydowanych większość prac realizowanych będzie w soboty i w niedziele.

Modernizacja linii 220 kV Kozienice-Mory-Piaseczno jest inwestycją celu publicznego, czyli działaniem na rzecz dobra wspólnego. Linia służy wszystkim odbiorcom energii elektrycznej, do których prąd przesyłany jest za jej pośrednictwem. Przedsięwzięcie zostało zlecone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, które są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Generalnym wykonawcą modernizacji linii 220 kV Kozienice – Mory – Piaseczno jest firma ENPROM Sp. z o.o., mająca wieloletnie doświadczenie przy realizacji inwestycji z zakresu elektroenergetyki.

Biuro prasowe:
Marek Ignar
Rzecznik projektu
tel. 608 818 842
e-mail: wymianaopgw@pse-online.pl
www.wymianaopgw.pse.pl

INWESTYCJE W LICZBACH