x
logo

Kto jest kim w inwestycji?

Inwestor

altPolskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE) są spółką Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Jej zakres odpowiedzialności określono w ustawie Prawo energetyczne. Zadaniem PSE jako operatora systemu przesyłowego (OSP) jest przesyłanie energii elektrycznej siecią przesyłową do wszystkich regionów kraju. PSE są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z systemami sąsiednich państw. Spółka jest właścicielem 15 964 kilometrów linii oraz  110 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

PSE – Energia w dobrych rękach
Czym zajmują się Polskie Sieci Elektroenergetyczne? Jesteśmy operatorem systemu przesyłowego w Polsce. Pracujemy dla Ciebie 24/7.

 

Prowadzone na terenie całego kraju działania inwestycyjne PSE są niezbędne dla zapewnienia ciągłości dostaw prądu do mieszkań i przedsiębiorstw. Inwestycje realizowane przez PSE odpowiadają założeniom Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, w której przewidziano konieczność intensywnej modernizacji infrastruktury przesyłowej. Zgodnie ze swoimi założeniami, PSE planują do 2025 roku wybudować i zmodernizować blisko 4 000 km linii przesyłowych.

www.pse.pl

Wykonawca

ENPROM Sp. z o.o. to jedno z największych polskich przedsiębiorstw budownictwa elektroenergetycznego. Obsługuje krajowego operatora sieci przesyłowej, współpracuje z regionalnymi spółkami dystrybucyjnymi w Polsce, z powodzeniem rozwija działalność zagraniczną. Firmą zarządzają praktycy z bogatym, wieloletnim doświadczeniem, doskonale rozumiejący specyfikę branży.

www.enprom.pl