x
logo

Linia 220 kV Adamów – Pabianice

Linia 220 kV Adamów – Pabianice

Istniejąca linia 220 kV Adamów – Pabianice została wybudowana w 1965 r. Przez tyle lat nieprzerwanie zapewnia dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców regionu. Mimo bieżącej konserwacji i remontów, niektóre elementy linii, w tym przewody odgromowe, kwalifikują się do wymiany.

Modernizacja linii  przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, a tym samym do wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego. Jednocześnie, dzięki modernizacji, zwiększy się pewność dostaw energii elektrycznej w regionie oraz bezpieczeństwo związane z eksploatacją linii dla osób postronnych.

TRASA LINII

Jednotorowa linia 220 kV Adamów-Pabianice zlokalizowana jest na terenie województwa łódzkiego oraz wielkopolskiego i przebiega przez teren 5 powiatów i 12 gmin:  m. Turek, Turek, Przykona, Dobra, Poddębice, Pęczniew, Zadzim, Szadek, Wodzierady, Lutomiersk, Pabianice, m. Pabianice.

Długość linii wynosi 71,4 km.

INWESTYCJA CELU PUBLICZNEGO

Modernizacja linii jest inwestycją celu publicznego, czyli działaniem na rzecz dobra wspólnego. Linia służy przede wszystkim odbiorcom energii elektrycznej, do których prąd przesyłany jest za jej pośrednictwem. Jednocześnie, jej prawidłowa praca przyczynia się do poprawy funkcjonowania całego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, który zapewnia dostęp do energii elektrycznej wszystkim odbiorcom w Polsce.

ZAKRES INWESTYCJI I PRZEBIEG PRAC

W ramach prowadzonej modernizacji, na linii wymieniony zostanie przewód odgromowy, który zabezpiecza ją przed wyładowaniami atmosferycznymi w trakcie trwania burzy. Jest on rozciągnięty pomiędzy wierzchołkami słupów, na całej długości linii.

Istniejący obecnie przewód odgromowy zostanie zdjęty, a na jego miejsce zawieszony zostanie nowy, odpowiadający obecnym standardom technicznym. Podczas wymiany przewodu odgromowego, wejście na działki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum, ponieważ przy pomocy istniejącego przewodu, na linię wciągnięty zostanie nowy.

Przebieg linii, podobnie jak jej napięcie, pozostaną bez zmian.
Inwestycja zostanie zrealizowana do końca września 2022 roku.