x
logo

Linia 220 kV Kozienice – Puławy

07.03.2022

Linia 220 kV Kozienice – Puławy

Po zakończeniu prac związanych z wymianą przewodu odgromowego na linii 220 kV Kozienice-Puławy, wykonawca przystąpił do inwentaryzacji strat powstałych na nieruchomościach. Na całym, niemal 50-kilometrowym odcinku linii, na którym trwały prace, nieznaczne uszkodzenia wystąpiły jedynie na kilku nieruchomościach. Aktualnie trwa rozliczanie odszkodowań z właścicielami tych działek.

Tak mała skala zniszczeń oznacza to, że wykonawca działał w terenie bardzo ostrożnie, dobierając technologię prac w taki sposób, aby zminimalizować powstanie szkód na działkach, na których realizowana była inwestycja.

INWESTYCJE W LICZBACH