x
logo

LINIA 400 KV KROSNO ISKRZYNIA – LEMESANY: ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO ETAPU PRAC FUNDAMENTOWYCH

18.08.2023

LINIA 400 KV KROSNO ISKRZYNIA – LEMESANY: ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO ETAPU PRAC FUNDAMENTOWYCH

Zakończył się pierwszy etap prac fundamentowych, prowadzonych podczas modernizacji linii elektroenergetycznej 400 kV Krosno Iskrzynia – Lemešany. Wykonano trzy komplety fundamentów na stanowiskach zaprojektowanych w przęsłach istniejącej linii elektroenergetycznej.

Prace przebiegały w bardzo zmiennych warunkach atmosferycznych, jednakże zakończyły się w zakładanym terminie. W rejonie budowy w sposób znaczący poprawiono dojazd do działek, na których znajdują się stanowiska słupowe, wykonując ich podbudowę z kruszywa na geowłókninie. Po zakończeniu inwestycji ze wzmocnionych w ten sposób dróg będzie mogła korzystać lokalna społeczność.

INWESTYCJE W LICZBACH