x
logo

Linia 400 kV Krosno Iskrzynia – Lemešany

LINIA 400 KV KROSNO ISKRZYNIA – LEMEŠANY

Linia 400 kV Krosno Iskrzynia – Lemešany została oddana do użytku w 1998 r. i od tego czasu zapewnia dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców regionu. Specyficzne dla regionów górskich trudne warunki atmosferyczne (m.in. silne wiatry, duże opady śniegu, mocne oblodzenie przewodów) oznaczają jednak konieczność znacznego wzmocnienia fragmentów linii.

Zaplanowana modernizacja poprawi bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii elektrycznej w południowo-wschodniej części kraju. Dzięki przeprowadzonym pracom, wzmocniona zostanie stabilność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz zwiększone zostaną możliwości wymiany pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Słowacji.

TRASA LINII

Linia zlokalizowana jest w województwie podkarpackim i przebiega przez teren 2 powiatów: powiat brzozowski – gmina Haczów, powiat krośnieński – gminy Korczyna, Rymanów, Miejsce Piastowe, Iwonicz Zdrój oraz Dukla. 

Długość linii wynosi 43 km.

INWESTYCJA CELU PUBLICZNEGO

Modernizacja linii 400 kV Krosno Iskrzynia – Lemešany jest inwestycją celu publicznego, czyli działaniem na rzecz dobra wspólnego. Linia ta służy przede wszystkim odbiorcom energii elektrycznej, do których prąd przesyłany jest za jej pośrednictwem. Jednocześnie, prawidłowa praca linii przyczynia się do poprawy funkcjonowania całego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, który zapewnia dostęp do energii elektrycznej wszystkim odbiorcom w Polsce.

ZAKRES INWESTYCJI I PRZEBIEG PRAC

W ramach prowadzonej modernizacji, na dużej części linii wymieniony zostanie przewód odgromowy, który zabezpiecza ją przed wyładowaniami atmosferycznymi w trakcie trwania burzy.

Istniejący obecnie przewód odgromowy zostanie zdjęty, a na jego miejsce zawieszony zostanie nowy, odpowiadający obecnym standardom technicznym. Podczas wymiany przewodu odgromowego wejście na działki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum, ponieważ przy pomocy istniejącego przewodu na linię wciągnięty zostanie nowy. Dodatkowym elementem modernizacji będzie wymiana 4 już istniejących słupów i postawienie 3 nowych słupów.

Przebieg linii, podobnie jak jej napięcie, pozostaną bez zmian. Prace zostaną ukończone na początku 2025 roku.