x
logo

Linie 220 kV Konin – Pątnów i Pątnów – Podolszyce

Linie 220 kV Konin – Pątnów i Pątnów – Podolszyce

Istniejące linie 220 kV Konin – Pątnów i Pątnów – Podolszyce zostały wybudowane odpowiednio w roku 1967 i 1969. Przez tyle lat nieprzerwanie zapewniają dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców regionu. Mimo bieżącej konserwacji i remontów, niektóre elementy linii, w tym przewody odgromowe, kwalifikują się do wymiany.

Modernizacja linii  przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, a tym samym do wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego. Jednocześnie, dzięki modernizacji, zwiększy się pewność dostaw energii elektrycznej w regionie oraz bezpieczeństwo związane z eksploatacją linii dla osób postronnych.

TRASA LINII

Dwutorowa linia 220 kV Pątnów-Konin zlokalizowana jest na terenie gminy miejskiej Konin, w województwie wielkopolskim.

Długość linii wynosi 4,13 km.

Jednotorowa linia 220 kV Pątnów-Podolszyce zlokalizowana jest na terenie województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego. Przebiega przez teren 7 powiatów i 17 gmin: m. Konin, Kramsk, Ślesin, Sompolno, Osiek Mały, Koło, Babiak, Grzegorzew, Kłodawa, Przedecz, Chodecz, Lubień Kujawski, Gostynin, m. Gostynin, Łąck, Gabin, m. Płock.

Długość linii wynosi 123,33 km.

INWESTYCJA CELU PUBLICZNEGO

Modernizacja linii jest inwestycją celu publicznego, czyli działaniem na rzecz dobra wspólnego. Linie służą przede wszystkim odbiorcom energii elektrycznej, do których prąd przesyłany jest za ich pośrednictwem. Jednocześnie, ich prawidłowa praca przyczynia się do poprawy funkcjonowania całego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, który zapewnia dostęp do energii elektrycznej wszystkim odbiorcom w Polsce.

ZAKRES INWESTYCJI I PRZEBIEG PRAC

W ramach prowadzonej modernizacji, na liniach wymieniony zostanie przewód odgromowy, który zabezpiecza je przed wyładowaniami atmosferycznymi w trakcie trwania burzy. Jest on rozciągnięty pomiędzy wierzchołkami słupów, na całej długości linii.

Istniejący obecnie przewód odgromowy zostanie zdjęty, a na jego miejsce zawieszony zostanie nowy, odpowiadający obecnym standardom technicznym. Podczas wymiany przewodu odgromowego, wejście na działki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum, ponieważ przy pomocy istniejącego przewodu, na linię wciągnięty zostanie nowy.

Przebieg linii, podobnie jak ich napięcie, pozostaną bez zmian.
Inwestycja zostanie zrealizowana do końca września 2022 roku.