x
logo

Linie 220 kV Kozienice – Puławy i Puławy – Abramowice

08.11.2021

Linie 220 kV Kozienice – Puławy i Puławy – Abramowice

Na linii 220 kV Kozienice – Puławy trwają, rozpoczęte we wrześniu br., prace związane z wymianą przewodu odgromowego. Aktualnie  modernizacji podlega tor II.  Z końcem listopada, wykonawca planuje rozpoczęcie prac również na torze I tej linii.  

Z początkiem przyszłego roku, prace modernizacyjne rozpoczną się także na linii 220 kV Puławy – Abramowice.

INWESTYCJE W LICZBACH