x
logo

Q&A

Q&A

Najczęściej zadawane pytania 

Czy zmieni się trasa linii?

Przebieg linii, jak też ich napięcie, pozostanie bez zmian. Dzięki modernizacji linii, zwiększone zostanie bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do miejscowości znajdujących się w ich sąsiedztwie.

Co będzie z drogami, jeśli któraś zostanie uszkodzona w czasie realizacji prac?

Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany przywrócić drogę do stanu sprzed rozpoczęcia prac.

Czy podczas realizacji tej inwestycji będą przerwy w dostawach prądu?

Planowane prace modernizacyjne nie będą powodowały przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorców końcowych, a więc do gospodarstw domowych należących do okolicznych mieszkańców, do zakładów przemysłowych czy instytucji publicznych, takich jak np. szpitale czy szkoły.

Kto nadzoruje przebieg prac?

Za bezpieczeństwo odpowiedzialny jest kierownik budowy. Właściciele otrzymają kontakt do przedstawiciela Wykonawcy.

Ze względów bezpieczeństwa teren budowy zostanie zabezpieczony, a przebywać na nim będą mogły wyłącznie uprawnione osoby.