x
logo

Samorządy zostały powiadomione

18.02.2021

Samorządy zostały powiadomione

Na przełomie stycznia i lutego br.  przedstawiciele wykonawcy skontaktowali się przedstawicielami wszystkich gmin położonych na trasie linii:

  • 220 kV Kozienice – Puławy i Puławy – Abramowice, 
  • 220 kV Połaniec – Chmielów tor I i II
  • 400 kV Połaniec – Rzeszów.

W trakcie rozmów omówione zostały m.in. kwestie techniczne i fomalno-prawne związane z realizacją inwestycji. Rozmawiano również o harmonogramie zadania. Ponadto, każdej z gmin przekazano kilkadziesiąt egzemplarzy broszury o inwestycji, do udostępnienia w miejscach zwyczajowo przyjętych dla tego typu publikacji.

INWESTYCJE W LICZBACH