x
logo

ZNACZENIE TRANSGRANICZNEJ INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ

18.01.2024

ZNACZENIE TRANSGRANICZNEJ INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ

Niskie temperatury panujące w sporej części Europy Północnej i Środkowej są ogromnym stress-testem dla systemów energetycznych poszczególnych krajów. Zapotrzebowanie na energię elektryczną bywa tak duże, że czasami konieczny jest jej import zza granicy.

Takie sytuacje pokazują, jak kluczowe znaczenie ma transgraniczna infrastruktura elektroenergetyczna, umożliwiająca eksport i import energii elektrycznej. Budowa bądź modernizacja mostów energetycznych między Polską i jej sąsiadami wzmacnia stabilność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Przykładem takiego działania jest prowadzona modernizacja linii 400 kV Krosno Iskrzynia – Lemešany, łączącej systemy energetyczne Polski i Słowacji.

INWESTYCJE W LICZBACH